خانه / تور فرانسه – تور پاریس – تور نیس

تور فرانسه – تور پاریس – تور نیس

تور ترکیبی اروپا زمستان ۹۴

28a634859cb5335804716961c4fe583c

نام هتل خدمات هتل دو تخته (هر نفر) سینگل (یک نفر) کودک با تخت ۴ تا ۱۱ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۴ سال (هر نفر) توضيحات No Name Paris B.B ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان + ۱,۹۹۰ یورو ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۷۹۰ یورو ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان + ۱,۶۹۰ یورو ۲,۲۹۰,۰۰۰ ...

ادامه نوشته »

تور فرانسه آبان ۹۴

215434_567

نام هتل خدمات هتل دو تخته (هر نفر) سینگل (یک نفر) کودک با تخت ۴ تا ۱۱ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۴ سال (هر نفر) توضيحات No Name Paris B.B ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان امتیاز شما [Total: 5 Average: 3.8]

ادامه نوشته »

تور فرانسه زمستان ۹۴

Eiffel-Tower-France

نام هتل خدمات هتل دو تخته (هر نفر) سینگل (یک نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات No Name Paris B.B ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴ شب و ۵ روز پاریس No Name ...

ادامه نوشته »

تور ترکیبی یونان + فرانسه تابستان

تور ترکیبی یونان + فرانسه تابستان

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات هتل معرفی نشده در آتن هتل معرفی نشده در پاریس ۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان  ۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان  ۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۴۰,۰۰۰ ...

ادامه نوشته »

تور فرانسه شهریور ۹۴

تور فرانسه شهریور 94

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات هتل معرفی نشده در پاریس ۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان  ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان  ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶-۱۳-۲۰-۲۷ شهریور- ۸ روزه ...

ادامه نوشته »

تور فرانسه و هلند ۱۰ شهریور ماه

تور فرانسه و هلند 10 شهریور ماه

  نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات هتل معرفی نشده در پاریس هتل معرفی نشده در آمستردام ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان + ۲,۳۹۰ یورو  ۲,۸۹۰,۰۰۰ ...

ادامه نوشته »

تور فرانسه تابستان ۹۴

تور فرانسه تابستان 94

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات نام هتل نامشخص ۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان  ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان  ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان   ۶-۱۳-۲۰-۲۷ شهریور- ۸ روزه نام ...

ادامه نوشته »

تور فرانسه پاییز ۹۴

تور فرانسه پاییز 94

هتل: هتل ها: نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات نام هتل نا مشخص   ۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۳ ...

ادامه نوشته »