دشت برم کازرون،استان فارس

بزرگ‌ ترین دشت بلوط ایران دشت برم یا تفرجگاه میان کتل در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی شهرستان کازرون به شیراز واقع شده است. و در بخش کوهمره در دهستان دشت برم و در کنار روستایی به نام برم قرار گرفته است.این منطقه جنگلی با ارتفاع متوسط از ۱۵۰۰ متر تا ۲۴۰۰ متر قسمتی از رشته کوه های زاگرس جنوب غربی بوده و یکی از بخشهای متراکم جنگلهای بلوط زاگرس را درخود جای داده است. همچنین این جنگل از جمله آخرین جنگلهای جنوبی زاگرس محسوب می‌شود.این دشت همچنین در فصل بهار و به خصوص اردیبهشت ماه مملو از گل‌های وحشی شقایق می‌شود.

همچنین گونه های جنگلی دیگری همچون بادام کوهی، کیالک و ارژن را شامل می شود و نقش مهمی در تلطیف و اعتدال هوای مناطق جنوبی کشور داشته و به عنوان یک منطقه حفاظت شده و منطقه زیست کره به شمار می رود.بالا بودن تنوع زیستی بدان حد است که تاکنون محققان داخلی و خارجی نمونه برداری های متعددی از گیاهان موجود خارجی نمونه برداریهای متعددی از گیاهان موجود در آن شده است.

از بین رفتن جنگل دشت برم، موجب افزایش بیش از پیش مشکلات در این تالابهای بین المللی است. از دلایل اصلی که لزوم حفاظت از دشت برم را افزایش می‌دهد. منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان که به عنوان ذخیرگاه زیست کره محسوب می‌شود و همچنین قرارگیری منطقه حفاظت شده گوزن زرد در این جنگل است.در حال حاضر به واسطه حضور چشمگیر گردشگران در این منطقه و افزایش فشار ناشی از بهره برداریهای مختلف از خاک و درختان دشت برم، این جنگل ارزشمند بیش از هر زمان دیگری ، نیازمند به حضور آگاهانه تمامی گروه های مختلفی که به نوعی با دشت برم در ارتباط هستند، است از همین رو انجمن هم اندیشان جوان در خصوص افزایش آگاهیهای عمومی در خصوص نوع تعامل با جنگل بلوط دشت برم در دستور کار خود قرار داده که در ادامه فعالیتهای پیشین خود اجرا خواهند کرد.

دشت برم کازرون در تور ایرانگردی دشت برم کازرون دشت برم کازرون دشت برم کازرون دشت برم کازرون دشت برم کازرون

 

مطالب مرتبط