بلیط چارتر چیست

بلیط چارتر چیست؟
در این مقاله قصد داریم شما را با انواع مختلف سفر های هوایی آشنا کنیم. همه سفر هایی که با هواپیما می روید به ظاهر یکسان هستند ولی در دسته بندی های مختلفی قرار می گیرند. موارد زیر تمامی دسته بندی ها می باشد.
چارتر ‌(اجاره):
اجاره ی هواپیما یا صندلی و در بعضا اجاره‌ی کامل هتل یا بخشی از اتاق‌های آن را در اصطلاح چارتر می گویند.


چارتر‌ دهنده:
یه شرکت ها و هتل هایی گفته می شود که به عنوان سرویس دهنده صندلی و یا اتاق های خود را به افراد ذی صلاح اجاره می دهند.
چارتر کننده:
تور اپراتور ها ، آژانس ‌ها و موسسات گردشگری داخلی یا خارجی به عنوان چارتر کننده شناخته می شوند که برای این که قیمت های به صرفه ای را به مشتریان ارائه دهند این عمل را انجام می دهند.
پروازهای برنامه‌ای:
شرایط بازار و فصول مختلف کاری و سایر عواملی که می توانند در پر یا خالی بودن پرواز ها تاثیر بگذارند این نوع پرواز ها را با ریسک اقتصادی مواجه می کند که بر عهده شرکت های هواپیمایی است. این نوع از پرواز ها توسط خطوط هواپیمایی تنظیم می شود و اعتباری بلند مدت دارد.
پرواز چارتری:
در این نوع پرواز ها چارتر کننده نسبت به انجام پروازی در مسیر مشخصی اقدام می کند.
انواع چارتر هوایپیما
انواع مختلف چارترهای هواپیما به طور مختصر به شرح ذیل است:
الف: چارتر کامل
ب: اجاره صندلی‌

بلیط چارتر

میتنی بر سیاست‌ های کاری چارتر دهندگان و همین طور تقاضای چارتر کنندگان سیت چارتر به اشکال مختلفی ارائه می شود که در زیر به شرح آن می پردازیم:
۱- سیت چارتر به صورت شناور (اجاره شناور صندلی):
کم ریسک ترین حالت، به نحوی که رعایت فاصله‌ی زمانی مشخص بین تاریخ رفت و تاریخ برگشت بلیط ‌های هواپیما صادره الزامی ندارد. در این روش تعداد مشخصی صندلی به صورت رفت و برگشت در یک مسیر پروازی در طی یک دوره‌ی معین توسط چارتر کننده به فروش می رسد.
۲- سیت چارتر بک تو بک (اجاره صندلی رفت و برگشت):
ریسک متوسط، بر عکس حالت قبل در این حالت رعایت فاصله‌ی زمانی مشخص بین تاریخ رفت و تاریخ برگشت بلیط‌های صادره الزامی است. در این روش تعداد مشخصی صندلی به صورت رفت و برگشت در یک مسیر پروازی و در هر پرواز توسط چارتر کننده به فروش می رسد.
۳- سیت چارتر به صورت Block Seat (اجاره صندلی‌های مشخص شده):
ریسک بالا، تعداد مشخصی صندلی به صورت رفت و برگشت با تاریخ مشخص در یک مسیر پروازی و برای یک پرواز مشخص توسط چارتر کننده به فروش برساند.

مطالب مرتبط