مدارک اخذ ویزا

در صورتی که بخواهید به کشورهای خاصی سفر کنید باید نسبت به اخذ ویزا اقدام کنید که مدارک لازم برای اخذ ویزا برای کشورهای مختلف متفاوت است. در این باره به لیست زیر دقت کنید

مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزای کشورهای مختلف:

 • دبی:

اسکن با کیفیت از گذرنامه با اعتبار ۶ ماه

یک قطعه عکس ۴*۳

 • تایلند:

اصل گذرنامه با ۶ ماه اعتباز از تاریخ پرواز

یک قطعه عکس رنگی تمام رخ زمینه سفید

تصویر صفحه اول شناسنامه

تصویر کارت ملی

 • سنگاپور:

اصل گذرنامه با ۷ ماه اعتبار از تاریخ پرواز

یک قطعه عکس رنگی تمام رخ زمینه سفید

 • بلغارستان:

اصل گذرنامه با ۷ ماه اعتبار کامل

یک قطعه عکس تمام رخ، رنگی، زمینه سفید  ۴۰۵*۳۰۵

به نکات زیر توجه کنید:

 • فرم مشخصات فردی را به صورت دقیق و کامل و صحیح پر کنید.
 • از تمامی صفحات شناسنامه به صورت جداگانه روی برگه A4 تصویر تهیه کنید.
 • از صفحات اول و دوم گذرنامه و صفحات دارای ویزا به صورت جداگانه بر روی برگه A4 تصویر تهیه کنید.
 • گواهی بانک به مدت حداقل ۳ ماه
 • اگر از سفارتهای سایر کشورهای اروپایی ویزایتان رد شده است، کلیه مدارک مربوط به رد شدن را همراه داشته باشید.
 • اساسنامه شرکت یا پروانه مطب، گواهی اشتغال به کار جواز کسب

موارد مهم در ترجمه گواهی اشتغال به کار:

 • نام و نام خانوادگی
 • شماره گذرنامه
 • نام شرکت یا موسسه
 • سمت دقیق
 • مدت زمان اشتغال به کار در آن شرکت یا موسسه
 • میزان حقوق دریافتی ماهیانه
 • مهر و امضای مدیر عامل یا رئیس هئیت مدیره
 • اگر گواهی به صورت کپی باشد، نیاز به ترجمه دارد.
 • چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ ۲ میلیون تومان برای هر نفر

 

نکات مهمی که در زمان صدور چک باید رعایت گردد:

 • در وجه آژانس ثبت نام کننده باید باشد
 • بدون تاریخ صادر شود
 • بدون ذکر عنوان بابت ضمانت برگشت در متن چک .
 • صادرکننده ی چک نباید با شما همسفر باشد.

 

 

 

مطالب مرتبط