دره پروانه ها در یونان

یکی از مکان های بسیار دیدنی در یونان ,دره ی پروانه ها واقعه در سمت غرب جزیره یونانی رودرز می باشد.این مکان دیدنی در فصل های بارانی از سال پذیرای هزاران پروانه است.در ماه مه بیشتر زمانی می باشد که پروانه ها در این دره دیده می شوند,حتی تعداد آنها آنقدر زیاد می باشد که مانند لحافی از مخمل روی تنه ی درختان دیده می شوند.

یکی از دلیل مهاحرت پروانه ها به این مکان ,وجود درختان فراوان اوکالیپتوس است.بهترین زمان برای دیدن و تماشای این پروانه در یونان در ماه های بارانی از سال می باشد.زیرا پروانه ها به جهت رطوبت و سردی هوا و همچنین جفت گیری  گذاشتن تخم های خود بروی تنه درختان که از برگ درختان تغذیه دارند و باعث رشد پروانه می شود.

یکی از دلایل و آسیب های جدی که این روزها پروانه ها را در این دره تهدید می کند ,بازید زیاد گردشگران می باشد .

مطالب مرتبط