رودخانه ای در زير آب

در مكزيك ،سينوت آنجلينا محلی بسيار عجيب و بی نظير برای غواصان محسوب می شود. اين منطقه يك غار است كه با آب پر شده است و نكته جالب آن اين است كه رودخانه ای در داخل آب و در سطح زيرين آن جريان دارد. اين رودخانه زير آب چهره ای عجيب به اين بخش داده كه فقط با غواصی و ديدن آن می توان آن را درك كرد.

جريان داخلی اين رودخانه زير آبی ، لايه ای از سولفات هيدروژن است كه بدليل تفاوت جرم حجمی از آب جدا شده و در لايه ای پايين تر قرار گرفته است و اين حس به انسان دست می دهد كه انگار رودخانه ای در داخل آب در جريان است.در منطقه کنوت آنجلینا یا “فرشته کوچک” مکزیک مکانی وجود دارد که در زیر دریا، رودخانه ای در جریان است.

کنوت آنجلینا  یا فرشته کوچک، در واقع ابری از گاز سولفید هیدروژن است که در ترکیب با آب تازه و نمک، به صورتی که در تصاویر می بینید، در زیر دریا جاری شده است و مانند رودخانه ای در جریان به نظر می رسد. این لایه ای از هیدروژن سولفید هست. درسته که یک رودخانه واقعی نیست ولی بسیار زیباست.

غواصان با رفتن به عمق ۹۰ فوتی یا ۲۷ متری ابتدای این رودخانه را یافته و بعد با رفتن به ۹۰ فوت دیگر در عمق، رودخانه را ردیابی کردند.رودخانه از وسط یک جنگل زیر آبی رد می شود.

مطالب مرتبط