خانه / جهانگردی / قدیمی ترین شهر های دنیا

قدیمی ترین شهر های دنیا

قدیمی ترین شهر های دنیا عبارتند از :

دمشق، سوریه در سال ۴۳۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (1)

قدیمی ترین شهر های دنیا

اورشلیم، رژیم صهیونیستی در سال ۲۸۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (2)

قدیمی ترین شهر های دنیا

آتن، یونان در سال ۱۴۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (3)

قدیمی ترین شهر های دنیا

حلب، سوریه در سال ۴۳۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (4)

قدیمی ترین شهر های دنیا

تب، یونان در سال ۱۴۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (5)

قدیمی ترین شهر های دنیا

بنارس، هند در سال ۱۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (6)

قدیمی ترین شهر های دنیا

تایر، لبنان در سال ۲۷۵۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (7)

قدیمی ترین شهر های دنیا

شوش، ایران در سال ۴۲۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (8)

قدیمی ترین شهر های دنیا

صیدا، لبنان در سال ۴۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (9)

قدیمی ترین شهر های دنیا

پلوودیو، بلغارستان در سال ۴۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (10)

قدیمی ترین شهر های دنیا

لارناکا، قبرس در سال ۱۴۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (11)

قدیمی ترین شهر های دنیا

کرکوک، عراق در سال ۲۲۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (12)

قدیمی ترین شهر های دنیا

اریحا، کرانه باختری رود اردن٬ فلسطین در سال ۹۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (13)

قدیمی ترین شهر های دنیا

غازی عینتاب، ترکیه در سال ۳۶۵۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (14)

قدیمی ترین شهر های دنیا

فیوم، مصر در سال ۴۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (15)

قدیمی ترین شهر های دنیا

بابلوس، لبنان در سال ۵۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (16)

قدیمی ترین شهر های دنیا

بیروت، لبنان در سال ۳۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (17)

قدیمی ترین شهر های دنیا

بلخ، افغانستان در سال ۱۵۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (18)

قدیمی ترین شهر های دنیا

اربیل، عراق در سال ۲۳۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (19)

قدیمی ترین شهر های دنیا

کادیس، اسپانیا در سال ۱۱۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

The oldest city in the world (20)

قدیمی ترین شهر های دنیا

امتیاز شما
[Total: 5 Average: 3.6]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا پاسخ سوال زیر را وارد کنید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.