معروفترین مکان فسیل شناسی در مصر

آثار تاریخی مصر دره نهنگ ها مشهور ترین مکان فسیل شناسی

مصر سرزمین باستانی که تاریخ و آثار زیاد برجای مانده از دوره های مختلف را در خود دارد یکی از مشهور ترین مکان ها و یکی از مکان های رویایی برای فسیل شناسان می باشد که در کنار انواع آثار تاریخی و مقبره ها یکی از مشهور ترین مکان های فسیل شناسی می باشد که مهمترین مکان با فسیل های فراوان را در صحرایی به نام وادی الحیتان که در ۱۵۰ کیلومتری غرب قاهره در مصر واقع شده می بینیم .

آثار تاریخی مصر دره نهنگ ها مشهور ترین مکان فسیل شناسی

آثار تاریخی مصر دره نهنگ ها مشهور ترین مکان فسیل شناسی

آثار تاریخی مصر دره نهنگ ها مشهور ترین مکان فسیل شناسی

وادی الحیتان به دلیل اینکه نمونه های زیاد و بی نظیری از فسیل های مربوط به وال ها را در خود جای داده است به دهکده نهنگ ها مشهور گشته است .

آثار تاریخی مصر دره نهنگ ها مشهور ترین مکان فسیل شناسی

آثار تاریخی مصر دره نهنگ ها مشهور ترین مکان فسیل شناسی

زمانی تمام این صحرا در زیر آب بوده اما در حال حاضر فقط فسیل موجودات دریای آن هم با قدمت حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون سال در ان وجود دارد که این فسیل های موجودات دریایی نشان از گذشته این بخش کره زمین میدهند و مکانی فوق العاده برای گردشگری و علاقه مندان به فسیل و آثار تاریخی است .

مطالب مرتبط