معبد دیدنی ادفو در مصر

آثار باستانی مصر معبد دیدنی ادفو 

یکی از معابد دیدنی مصر معبد ادفو (Edfu Temple)می باشد که از ۳۲۷ سال قبل از مسيح توسط potlemy سوم ساخت ان آغاز و مراحل پایانی ساخت این معبد باشکوه توسط شهبانو Cleopatra ، آخرين شهبانو مصر انجام شده است .

آثار باستانی مصر معبد دیدنی ادفو 

آثار باستانی مصر معبد دیدنی ادفو 

معبد ادفو در مصر جزء معابد جوان در مصر به حساب می آید .

آثار باستانی مصر معبد دیدنی ادفو 

جالب است که بدانید معبد ادفو کاملا دست نخوره و محاظت شده باقی مانده است به کونه ای که حتی بلوک سمت جلويي آن هنوز در جای اولیه قرار دارد و تغییری نکرده است .

آثار باستانی مصر معبد دیدنی ادفو 

البته معبد دیدنی ادفو در مصر بر سر معبدي كه براي Thutmosis سوم توسط معمار معروف به اسم Imhotep كه بعدا خود را به خاطر شاهكار هاي معماريش خدا اعلام كرد ، ساخته شده و تناها معبد ساخته شده در این منطقه نیست .

آثار باستانی مصر معبد دیدنی ادفو 

دو مجسمه ي خدايان  Horusکه در آن زمان Horus  به عنوان خداي آسمان شناخته مي شد جهت محافظت از ورودي معبد در جلوی معبد ادفو قرار داده شده اند . Horus  خداي آسمان چشمان آن يكي خورشيد و ديگري ماه است و در گذشته مصر فرعون به عنوان مظهر انسان نماي Horus شناخته مي شد و اهميت او از آن جهت بود كه او را با پادشاه يكسان مي گرفتند.

آثار باستانی مصر معبد دیدنی ادفو 

مطالب مرتبط