طبیعت ایرلند

یکی از کارهایی که می توان خود,یا شهر یا موضوعی را به دیگران و جهانی شدن نزدیک کرد,مایوس نشدن و نا امید نشدن از کار می باشد.

مکس مالوی مردی می باشد که دوران کودکی اش را در نزدیکی دریای بالتیک سپری کرد.بعد از آن به فکر افتاد که به ایرلند و در نزدیکی اقیانوس تمام نشدنی و زمین های همیشه سبز این کشور از عمر خود را سپری کند.

مکس توانست با عکس های زیبا که حتی در ابتدای سفر به ایرلند عکاسی هم تخصصی نداشت,با شرکت در کلاس های عکاسی و مهم تر از آن چند واحد دانشگاهی را گذراند .بعد از آن توانست عکس های زیبایی را شکار کند که ایرلند را به بقیه ی دنیا هم نشان دهد.

او با شعار من با مردم دنیا با عکس هایم صحبت می کنم..توانست خود را مطرح کند.

مطالب مرتبط