پلی از ریشه درختان زنده در هند

برای گردشگران که علاقه به عجایب دارند توصیه میکنیم این مکان دیدنی در  روستای Mawsynram در مگالایا هند را در برنامه گردشگری خود قرار دهند.

این پل که از ریشه درختان و به دست اهالی روستا درست شده است از نظر استقامت هر روز محکم تر می شود,زیرا هر روز که میگذرد ریشه درختان بخاطر مرطوب بودن آن منطقه و ریزش های باران محکم تر می شود و همچنین این پل که از شاخه درختان و ریشه آنها درست شده است به پل زنده معروف شده است.

 

درخت های کهنسالی که در روستای مگالایا وجود دارند باعث شده است که پل ارتباطی مردم این روستا و برای رفت آمد شده است و همین درختان تنومند هزاران سال است که برای آنها پل ارتباطی بین روستا شده است.

 

مطالب مرتبط