مجوز آژانس هواپیمایی

مجوز آژانس هواپیمایی به مجوز بند الف و مجوز بند ب معروف است  .

شما با گذراندن مراحل آیین نامه دفتر نظارت می توانید مجوز خود را واگذار به شخص دیگر و همچنین برای دریافت از شخص دیگر هم باید آیین نامه را مطالعه و مراحل آن را انجام بدهید.

حال بررسی مجوز آژانس خدمات مسافرتی :

۱-تنظیم برنامه مسافرتهای هوایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم‌به‌منظور فروش بلیت مسافرتهای هوایی ، ذخیره جا ، با رعایت قوانین و مقرارت و دستورالعمل های سازمان . الف

۲-انجام خدمات لازم در زمینه ایرانگردی و جهانگردی ، تنظیم مسافرت گروهها و گشتهای داخلی و خارجی با وسایل زمینی ، دریایی ، هوایی و به طور کلی هر گونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقرارت و دستورالعملهای وزارت . ب

آیین نامه و دستورالعمل مجوز آژانس هواپیمایی

الف ) هر شخص حقیقی و حقوقی ، در صورتی که بخواهد فقط به انجام خدمات مسافرت هوایی مندرج در بند (الف) ماده (۲) اقدام نماید ، باید با رعایت قانون هواپیمایی کشور ـ مصوب ۱۳۲۸ با اصلاح بعدی ـ و مفاد این آیین نامه ، پروانه لازم را برای اشتغال از سازمان تحصیل نماید .

ب ) هر شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی که بخواهد فقط به انجام خدمات ایرانگردی و جهانگردی موضوع بند (ب) ماده (۲) این آیین نامه اقدام نماید ، باید با رعایت قانون « اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » ـ مصوب ۱۳۶۵ ـ و مفاد این آیین نامه ، پروانه لازم را برای اشتغال از وزارت تحصیل نماید .

شرایط عمومی داوطلبان پروانه تاسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی : الف ) تابعیت ایرانی .

ب) متدین به دین مبین اسلام یا سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

پ ) داشتن اهلیت قانونی ، مشهور نبودن به فساد و نداشتن پیشینه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد و عدم اعتیاد به مواد مخدر .

ت ) دارا بودن حداقل گواهی کارشناسی .ث ) انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم .

ج ) نداشتن مشاغل یا عضویت در سازمانهایی که طبق مقررات مربوط موجب تحکیم مبانی رژیم گذشته بوده یا ضدیت با جمهوری اسلامی ایران تلقی شود . همچنین نداشتن هر گونه پیشینه همکاری با ساواک منحله و گروههای ملحد ، محارب و غیر قانونی .

چ ) ارائه محل مناسب برای دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی که بتواند در آن به گونه ای شایسته ، فعالیت خود را انجام دهد . مکان یاد شده باید از نظر موقعیت محل ، مساحت و وسایل کار به تشخیص کمیته فنی ، مناسب با فعالیتی که دارنده پروانه بر عهده دارد باشد .

ح ) تسلیم تضمین قابل قبول از قبیل ضمانت نامه بانکی ـ به مبلغ پنجاه میلیون ( ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال که هر سال نیز قابل تمدید باشد ـ در وجه سازمان به منظور حسن انجام کار و تضمین تعهدهای دارنده پروانه ، مبلغ تضمین به تشخیص کمیته فنی هر سه سال یکبار با توجه به شاخص قیمتهای کالاها و خدمات که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می گردد ، تغییر می یابد و تعیین می شود .

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. رضا حاتمی گفت:

    با سلام
    اینجانب دارای مدرک کارشناسی علوم اجتماعی و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و دارای سابقه جبهه بیش از ۳۵ ماه و انجام فعالیت‌های مدیریتی و پژوهشگری، تقاضای دفتر خدمات مسافرت هوایی مندرج در بند (الف) ماده (۲) را دارم. (با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ مربوط به افرادی که سابقه در آژانس ندارند) خواهشمند است اینجانب را راهنمایی نمایید.