تونل درختی ایرنلد

 

جاده زیبا و بسیار عالی از ریشه های درخت در ایرلند شمالی که باعث جذب گردشگران زیادی شده است به این منطقه با وجود درخت ها و نور ها باعث شده است که این خیابان فرعی به تونل درختی ایرلند معروف بشود.

این اثر شگفت انگیر که سال گذشته فقط مردم محلی از آن دیدن می کردن و گردشگران بومی نداشته در این روزها که شناخته شده یاعث جذب گردشگر شده است.

شاخه های درختانی که در این خیابان شبیه به تونل ایجاد کرده اند شاید یه حدود سه قرن باشد که این درختان از دو طرف خیابان به هم رسیده است و فضای بسیار جالبی را برای تماشا و دیدن برای عموم شده است.این مکان در حال حاظر برای گردشگران سوژه و فضای بسیار مناسبی برای عکاسی شده است.

مطالب مرتبط