پُل شیطان

پُل شیطان (Devil’s Bridge) عبارتی است برای اشاره به گونه‌ای از پُل‌های قدیمی که در باور عامه به وسیلهٔ  شیطان ساخته شده‌اند یا شیطان در ساختن آن‌ها نقش داشته‌است و یا در برخی موارد محلی برای مقابله با خواسته‌های شیطان هستند.

 

 

 

پل های شیطان که تعدادشان بیش از ۳۰ عدد است اغلب در کشورهای اروپایی واقع شده‌اند. بیشتر این پُل‌ها از سنگ ساخته شده‌اند یا از آرک در معماری آن‌ها استفاده شده‌است (به‌همراه عمارت یا اتاقک‌هایی در میان یا بر فرازشان) و معمولاً نکات فنی قابل توجهی در ساختار آن‌ها وجود دارد. در برخی روایات محلی زمان ساخت این سازه‌ها را به اشتباه به دوران روم باستان  نسبت می‌دهند، اما در واقع آن‌ها متعلق به سده های میانه هستند و مابین سال‌های ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ میلادی بناشده‌اند.

در مورد ساخت این پُل‌ها روایات مختلفی وجود دارد که عمدتاً ریشه در افسانه‌های فولکلور مردمان هر منطقه دارد و در آن‌ها به مضامینی مانند فریفتن شیطان و یا پیمان بستن با او اشاره شده‌است.

مطالب مرتبط