عوارض خروج از کشور

تمامی مسافرینی که قصد خروج از کشور دارند، در هر سن و سالی که باشند حتی اگر سنی زیر دو سال داشته باشند، باید مبلغی را به عنوان عوارض خروج از کشور نزد بانک ملی واریز نمایند و رسید آن را به همراه پاسپورت هنگام خارج شدن از کشور ارائه دهند. این مبلغ ۷۵ هزار تومان می باشد.
در این باره به نکته های زیر توجه کنید :
مبلغ مورد نظر ثابت بوده و تعداد مسافرت ها و سن مسافر در آن بی تاثیر است.
برای سفر های زیارتی باید نصف این مبلغ را پرداخت نمایید
افرادی که دارای گذرنامه سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی دریایی و هوایی و عمومی، دانشجویان شاغل در خارج از ایران  یعنی کسانی که دارای مجوز خروج دانشجویی دارند، همچنین ) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام میگردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند ، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی نیازی به پرداخت عوارض ندارند

مطالب مرتبط