هتل یلکن اسپا اند ولنس بدروم

هتل یلکن اسپا اند ولنس  در سال ۲۰۰۶ در شهر تورگوت ریس بدروم بنا شده است. این هتل ۵ ستاره با ترکیب خوشایند نسیم دریا، پرتو خورشید و شن و ماسه ساحل اختصاصی هتل،...