هتل وینذام گراند وزدیلک ازمیر

ازهتل های ازمیر می توان هتل وینذام گراند وزدیلک را نام برد که هتلی ۵ ستاره می باشد و اقامت شیک و سنتی را به همراه امکانات مناسب و مدرن به مهمانان تورازمیر ارائه می...