آبشار آب سفید الیگودرز

آبشار آب‌سفید یکی از آبشارهای شهرستان الیگودرز استان لرستان است. آبشار آب سفيد اليگودرز در منطقه پيشكوه ذلقی در حدود ۵۰ كيلومتری شهر اليگودرز در منطقه ای بنام پشتکوه زلفی واقع شده است .در...