مدارک لازم جهت اخذ ویزای ایتالیا

مدارک مورد نیاز جهت ویزای توریستی ایتالیا : لازم به ذکر است که ترجمه ها نیاز به تأییده دادگستری و وزارت امورخارجه می باشند. ۱) اصل گذرنامه با امضاء به همراه گذرنامه های قبلی. الف-...