هتلی منحصر به فرد در زیر آب

این هتل تماشایی در دبی به وسیله ی یک شرکت سویسی ساخته خواهد شد. این هتل که واتر دیسکاس (Water Discus) نام دارد، این هتل در زیر آب و توسط DOT طراحی و ساخته...