قله خرسنگ

خرسنگ مجموعه قله هایی می باشد که در البرز مرکزی و در منطقه لواسانات تهران واقع است. در فرهنگ معین آورده شده که خرسنگ یعنی جایی که در آن سنگ‌های بزرگ و نتراشیده و...