هتل تیم ساینت جورگس پیگال پاریس

هتل تیم ساینت جورگس پیگال ۵۰ متر از ایستگاه مترو Pigalle فاصله دارد این هتل ۳ ستاره ۱۰ دقیقه با قصر سلطنتی Sacre Coeur فاصله دارد. هتل تیم ساینت جورگس پیگال دارای ۷۴ اتاق...