معروفترین آبشارهای جهان

آبشار Detian در چین و ویتنام طبیعتی شگفت انگیز همراه با آبشار Detian را می بینیم که منظره ای فوق العاده را به نمایش می گذارد .   آبشار Kaieteur آبشار کائتور  Kaieteurدر گویان...