برج میلاد تهران

برج میلاد نام برج مخابراتی چندمنظوره است که در شمال غربی تهران ، پایتخت ایران قرار دارد. این برج با ارتفاع ۴۳۵ متر، بلندترین برج ایران، ۶ اُمین برج بلند مخابراتی جهان و ۱۹...