باغ گل تهران

باغ های زیبای گل در اطراف تهران و کرج یکی از جاذبه های توریستی این منطقه محسوب می شود. بازار گل و گیاه محلاتی از بزرگترین بازار گل‌هاست که روزانه در اینجا بیشتر از...