آبشار تنگ تامرادی یاسوج

 آبشار تنگ تامرادی در ۵۵ کیلومتری غرب یاسوج پایتخت طبیعت ایران زمین که در مسیر جاده سپیدار واقع است و آبشاری زیبا و حوضچه‌های فراوانی دارد ، ارتفاع آن بیش از ۱۵ مترمی باشد....