هتل سان شاین ویستا پاتایا

هتل سان شاین ویستا ، واقع در قلب شهر پاتایا؛ با آپارتمان های فول سرویس بزرگ خود که راحتی یک خانه اختصاصی و امنیت و خدمات خاص هتلی را یکجا دارد ،به خانه دوم...