نوردینگن، شهری که در گودال شهاب سنگی واقع شد

نوردلینکن شهری زیبا در کشور آلمان است که بر روی یک گودال ۲۵ کیلومتری حاصل از برخورد شهاب سنگ بنا شده است. به عقیده تاریخ شناسان این شهاب سنگ در حدود ۱۴٫۵ میلیون سال...