کاخ سلطنتی رامسر

یکی دیگر از مکان های دیدنی و توریستی رامسر کاخ سلطنتی یا کاخ مرمر رامسر می باشد که این کاخ در خیابان رجایی رامسر واقع شده است کاخ سلطنتی رامسر یا کاخ مرمر یکی...