هتل رزی آپرت مارماریس

هتل رزی آپرت در باغ استوایی واقع شده و حدود ۵ دقیقه با ساحل فاصله دارد. بندر گاه مارماریس و پنج شنبه بازار در چند قدمی هتل قرار گرفته است. هتل رزی آپرت دارای...