رامادا پلازا منام ریورساید بانکوک

بانکوک پایتخت تایلند ، که مقصد گردشگران بسیاری از سراسر جهان است، در بین مردم تایلند به نام شهر فرشتگان یا  kung thep نیز شهرت دارد. این شهر به دلیل داشتن معبد هایی که...