کاخ نیاوران تهران

کاخ نیاوران ، واقع در گوشه شمال شرقی باغ نیاوران قرار دارد. این کاخ در مجموعه باغ نیاوران در میدان شهید باهنر (میدان نیاوران) تهران واقع شده است. این باغ درکنار  روستایی که «گُرده...