هتل موم ازمیر

ازمیر سومین شهر پر جمعیت ترکیه می باشد. در این شهر مدرن که نشانه های سنتی ،تاریخی خود را نیز حفظ نموده است هتل های معروف و بسیار زیبایی وجود دارند که یکی از...