دشت مُغان اردبیل

 دشت مغان جلگه ای زیبا و چشم نواز در استان  اردبیل است. دشت مغان از طرف شمال وشرق به جمهوری آذربایجان از جنوب به شهرستان مشکین شهر و از غرب به ارسباران محدود می...