معبد کایلاسا، شگفت انگیز ترین سازه جهان

کشور هندوستان از جمله کشورهایی است که قدمت و تاریخ باشکوهی را در خود پنهان نموده و شگفتی ها و رموز بسیاری در آن نهفته است یکی از عجایب و سازه های شگفت انگیزی...