هتل می فر- ماریوت اکزکیوتیو بانکوک

هتل آپارتمان می فر- ماریوت اکزکیوتیو تنها ۳ دقيقه پياده با ايستگاه قطار هوايی BTS وچند دقيقه پياده با مركز World Plaza و مركز خريد Chitlom فاصله دارد. هتل می فر- ماریوت اکزکیوتیو با...