هتل مارماریس ریزورت

 هتل مارماریس ریزورت یکی از جاذبه های توریستی مارماریس است و در خلیج دورافتاده هایدران و در میان جنگلها و دریا قرار گرفته است و دارای پلاژ اختصاصی است هتل مارماریس تفریحات گسترده ای...