کلیسای کازان ، سنت پترزبورگ

کلیسای کازان یکی از دیدنیهای سن پترزبورگ و جاذبه های روسیه به شکرانه پیروزی بر ناپلئون ساخته شده است. مردم معتقدند که با کمک مریم مقدس به این پیروزی رسیده اند. تصویری از مریم...