هتل دُست مارماریس

هتل دُست ۳۰۰ متر تا اسکله مارماریس فاصله دارد همچنین برای رفتن به ساحل Cleopatra باید ۲۰ کیلومتر را پیمود. هتل دُست دارای اتاق هایی استاندارد و خانوادگی با امکانات ویژه و با  طراحی...