باغ کلات نادری در مشهد

باغ کلات نادری در شهر کلات، شمال شرقی مشهد، در بستری کوهستانی، در میان دو رشته کوه در استان خراسان رضوی قرار گرفته است. مهم‌ترین یادگار نادر شاه افشار دركلات، كاخی است به نام قصر...