دریاچه اُوان قزوین قطب گردشگری جهان

دریاچه اُوان بزرگ‌ترین و زیباترین دریاچه در استان قزوین در منطقه تاریخی الموت و در فاصله ۸۵ كیلومتری شمال قزوین در میان چهار روستای اوان، وربن، زواردشت و زرآباد شهر اُوان ، بزرگ‌ترین و...