خانه / بایگانی برچسب: Devil’s Bridge

بایگانی برچسب: Devil’s Bridge

مرداد, ۱۳۹۴

  • ۱۰ مرداد

    پُل شیطان

    پُل شیطان (Devil’s Bridge) عبارتی است برای اشاره به گونه‌ای از پُل‌های قدیمی که در باور عامه به وسیلهٔ  شیطان ساخته شده‌اند یا شیطان در ساختن آن‌ها نقش داشته‌است و یا در برخی موارد محلی برای مقابله با خواسته‌های شیطان هستند.       پل های شیطان که تعدادشان بیش از ...