دستی لوکس

یکی از گروه های فارسی زبانی که به مشاوره ایرانیانی که قصد سفر به ترکیه را دارند دستی لوکس نام دارد. این گروه به ارائه مشاوره و خدمات به گردشگران و مهمانان در هتل...