خانه / بایگانی برچسب: cebit

بایگانی برچسب: cebit

مرداد, ۱۳۹۴

  • ۶ مرداد

    تور نمایشگاه سبیت آلمان

    تور نمایشگاه سبیت آلمان 4

    تور نمایشگاه کامپیوتر آلمان ، سبیت ۲۰۱۵ تور نمایشگاه الکترونیک و کامپیوتر سبیت ، هانوور آلمان مارچ تور نمایشگاه IT مخابرات، شبکه هانوور (هانوفر) آلمان ، سببیت درباره نمایشگاه سبیت آلمان نمایشگاه سبیت آلمان (اختصار شده ی: مرکز فناوری اداری و اطلاعات) پس از صرف چهل سال توانست خود را ...