سواحل آبی کرواسی

 سواحل کرواسی در رده سوم پاک‌ترین ساحل‌های اروپا قرار گرفته‌اند. ۹۵درصد این سواحل ،آبی با کیفیت عالی دارند. همه ساله گردشگران زیادی برای دیدن این طبیعت و سواحل بیکران و زیبا به کرواسی سفر...