هتل بست وسترن پرمیر اوپرا اوپال پاریس

هتل اصیل و مدرن بست وسترن پرمیر اوپرا اوپال ، در موقعیتی استثنایی و در اندک فاصله ای پیاده تا کیک فروشیها، خیابان شانزالیزه و فروشگاههای بزرگ قرار گرفته است. تمام جاذبه ها و...