باباکوهی در شیراز

باباکوهی یا کوه سبو، نام کوهی در شیراز است. کوه باباکوهی در رشته کوه‌های شمالی شهر شیراز و در سمت چپ دروازه قرآن، قرار دارد . در این کوه دو غار وجوددارد که یکی...