جنگل ارفع کوه در سواد کوه مازندران

سوادکوه در مازندران یکی از بکرترین مناطق گردشگری ایران است که هنوز برای گردشگری و میهمان‌پذیری ناشناخته است اما دیدنی‌های فراوانی دارد که دل هر بیننده‌ای را می‌رباید.بخش وسیعی از شهرستان سوادکوه دارای جنگلی...