خانه / بایگانی برچسب: Ali Qapu Isfahan

بایگانی برچسب: Ali Qapu Isfahan

مرداد, ۱۳۹۴

  • ۱۰ مرداد

    عالی قاپو اصفهان

    عالی قاپو اصفهان 1

    کاخ عالی قاپو عمارتی است که در غرب میدان نقش جهان و روبروی مسجد شیخ لطف اله سر بر افراشته و به عنوان یکی ازمهمترین شاهکارها ی معماری اوائل قرن یازدهم هجری از شهرتی عالم‌گیر برخوردار است . تاریخ ساخت بنا به ۱۰۵۴ (هـ.ق) باز می گردد و بانی آن، ...