۳ روز در مونیخ،المان

قبل از شروع مبحث: غذا خوردن در رستوران های مونیخ گران است!.یک رازی که در باغ”باواریان”وجود دارد این است که شما میتوانید غذای خودتان رو بچینید. در شهر مونیخ دوچرخه سواران زیادی را خواهید...